EHAWEE
SLINGS

CEL:
Stworzenie identyfikacji wizualnej.

O PROJEKCIE:
Ehawee Slings oferuje chusty, które pozwalają mamom na wygodne noszenie dzieci. Bliskość, bezpieczeństwo, ale też jakość i elegancja, to podstawowe hasła tej marki.

Naszym zadaniem było stworzenie identyfikacji wizualnej, która przekaże ten komunikat. Obecnie wspólnie pracujemy nad kolejnmi wzorami chust oraz dalszym kierunkiem kreatywnego rozwoju.

ZREALIZOWALIŚMY:
Logo, dobór fontów, wzory.

FOTOGRAFIA:
Nela Dymopulos-Kusto

Znak graficzny Ehawee Slings
Dobór typografii.
Projekt wzoru na materiał
Logo Ehawee Slings na metkach
Metka z logo Ehawee Slings