PEC
GOLENIӓW

CEL:
Unowocześnienie wizerunku przedsiębiorstwa PEC Goleniów.

O PROJEKCIE:
Przygotowaliśmy nowe logo, dobór kolorów, fontów oraz środków wizualnych.
Wszystkie informacje i wytyczne, zawarliśmy w księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej. Na jej bazie zaprojektowaliśmy dalsze materiały: wizytówki, foldery, makiety broszur, stroje, itp.

ZREALIZOWALIŚMY:
Logo, kompleksowa identyfikacja wizualna + księga, strona www.

Logo na siatce
Kolorystyka znaku - zasady stosowania.
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej PEC Goleniów.
Księga znaku PEC Goleniów.
Materiały promocyjne PEC Goleniów.
Projekt oklejenia samochodu dostawczego.
Layout katalogu firmowego.

See also

We invite you to browse our other projects...